3

De Walvis

Amsterdam

Opdrachtgever:

Oppervlakte (BVO):

Start Ontwikkeling:

Geplande Oplevering:

Architect:

Constructeur:

Bouwfysisch adviseur:

Installatie adviseur:

Aannemer

Maarsen Groep

10.395 m²

2017

2020

KAAN architecten

Pieters Bouwtechniek

dGmR

Huygen

Dura Vermeer

Het bestaande kantoorgebouw uit 1964 nabij het Centraal Station zal zowel van binnen als van buiten geheel gemoderniseerd worden. Het bestaande gebouw wordt gestript zodat de betonnen draagconstructie bloot komt te liggen. Hierbij worden de bestaande gevels en installaties vervangen zodat het gebouw kan voldoen aan de hedendaagse eisen van kantoorgebruikers.

KAAN Architecten heeft het ontwerp gemaakt voor de renovatie van het 10.000 m² BVO gebouw. In het ontwerp worden de kwaliteiten van het oorspronkelijke gebouw gerespecteerd, maar zal er herbouwd worden met aandacht voor het milieu en de omgeving van het pand, gebruikmakend van de nieuwste technieken en voldoend aan de huidige (duurzame) eisen. Het zal transformeren tot een goed, modern en flexibel kantoorgebouw met veel groenvoorzieningen rond het (parkeer)terrein. Het gebouw wordt aan de waterzijde (beperkt) uitgebreid ten behoeve van representatieve kantoor- en overlegfuncties.

SkaaL voert het bouwkostenmanagement uit sinds de SO-fase. Binnen deze rol heeft SkaaL op basis van de opgestelde begrotingen bouweconomisch advies uitgebracht, NEN2580 metingen uitgevoerd, aannemersbegrotingen getoetst en meer- en minderwerk getoetst.

SkaaL B.V.

Postjesweg 175, 1062 JN Amsterdam

+31 (0)20 800 6608

info@skaal.nl