3

Bajes Kwartier

Amsterdam

Opdrachtgever:

Oppervlakte (BVO):

Start Ontwikkeling:

Geplande Oplevering:

Architect:

Bouwfysisch adviseur:

Landschap:

AM

91.050 m²

2017

2023

OMA

dGmR

LOLA

Op het terrein van de voormalige Bijlmerbajes ontwikkelt Bajes Kwartier, een samenwerking tussen AM, AT Capital en Cairn Real Estate, een nieuwe duurzame woonwijk. Bajes Kwartier heeft het vizier op de toekomst gericht, maar is zich tegelijkertijd bewust van de cultuurhistorische waarde. Door het bijzondere verleden krijgt de wijk een uniek karakter waarbij de geschiedenis van het iconische gebouw en gebied zichtbaar blijven.

Het Bajes Kwartier bestaat uit vier verschillende clusters, met elke een eigen karakter, programmering en uiterlijk. Van zuid naar noord vind je hier straks het ‘Kennis cluster’, het ‘Design cluster’, het ‘Centraal cluster’ en het ‘Amstel cluster’. Deze clusters zijn onderling verbonden door een nieuwe ‘Kalverstraat’. Verder is er in het Bajes Kwartier veel ruimte gereserveerd voor groen, pleinen, picknickplaatsen, speeltuinen en watertuinen.

Het masterplan is ontworpen door OMA uit Rotterdam, in samenwerking met FABRICations en LOLA. Het project omvat ca. 150.000 m² BVO en bestaat voor het grootste deel uit woningbouw. In totaal worden er ca. 1.350 woningen ontwikkeld, maar daarnaast ook meerdere voorzieningen en een verdiepte parkeergarage. Bij de uitwerking van het masterplan zullen naast OMA meerdere architecten worden betrokken voor de uitwerking van de verschillende deelplannen en gebouwen.

SkaaL voert het bouwkostenmanagement uit sinds de tenderfase. Binnen deze rol heeft SkaaL op basis van de opgestelde begrotingen bouweconomisch advies uitgebracht, investeringskosten opgesteld en de vastgoedexploitatie opgesteld ten behoeve van de grondbieding in de tenderfase.

SkaaL B.V.

Postjesweg 175, 1062 JN Amsterdam

+31 (0)20 800 6608

info@skaal.nl