3

Amstelstation Blokken B&C

Amsterdam

Opdrachtgever:

Oppervlakte (BVO):

Start Ontwikkeling:

Geplande Oplevering:

Architect:

Constructeur:

Bouwfysisch installateur:

Installatie adviseur:

MRP Development

32.715 m²

2018

2021

Verhoeven CS

Van Rossum

LBP Sight

HE adviseurs

Het gebied rond het Amstelstation ondergaat de komende jaren een grote transformatie. Als onderdeel van deze transformatie heeft de gemeente Amsterdam in 2017 een tender uitgeschreven voor de kavel tegenover het Amstelstation, waarop twee blokken (B&C) moeten worden ontwikkeld. MRP Development heeft deze tender in 2018 gewonnen.

Van de woningen, verdeeld over de twee blokken, is ongeveer 80% bestemd voor middeninkomens, 20% zijn woningen in de vrije huursector. Een deel van de middensegment huurwoningen is bovendien geschikt voor grotere gezinnen dankzij een gemiddelde woninggrootte van 140 m². Op souterrain- en straatniveau komen verschillende maatschappelijke- en commerciële voorzieningen zoals een supermarkt, horeca, broedplaatsen, Spirit en een centrum voor huiswerkbegeleiding. Een belangrijk onderdeel van het plan betreft een bijzonder waterbergingsconcept. Op de daken van de twee gebouwen en in de gezamenlijke tuinen komen diverse retentiebekkens en water-hergebruikmethodes, voor bijvoorbeeld het doorspoelen van de toiletten.

SkaaL voert het bouwkostenmanagement uit sinds de VO fase. Binnen deze rol brengt SkaaL op basis van de opgestelde begrotingen bouweconomisch advies uit.

SkaaL B.V.

Postjesweg 175, 1062 JN Amsterdam

+31 (0)20 800 6608

info@skaal.nl