BOUWECONOMISCH ADVIES

Bouweconomisch advies is bij SkaaL meer dan alleen een begroting opstellen. Een begroting is in onze ogen ‘slechts’ een onmisbaar middel om een ontwerp- en bouwproces financieel goed te kunnen sturen.

De meerwaarde van SkaaL ligt in de rol die we voor onze opdrachtgever vervullen; wij acteren als de rechterhand van onze opdrachtgevers. SkaaL waakt voor de (financiële) risico’s, en denkt vooral mee met het vinden van de juiste oplossingen. Hierbij komen financiën, techniek en proces bij elkaar.

VASTGOED EXPLOITATIE

Om een gebiedsontwikkeling financieel inzichtelijk te maken maakt SkaaL gebruik van een eigen grond- en vastgoedexploitatiemodel. Hiermee worden alle mogelijke kosten, opbrengsten en cash-flow inzichtelijk gemaakt. Dit model geeft ons de mogelijkheid om alle informatie schaalbaar te maken en, vaak nog belangrijker, alle mogelijke in- en output naar de wensen van onze opdrachtgevers te kunnen ontwerpen en programmeren. Tevens kunnen we na een eerste opzet op een snelle manier scenario’s doorrekenen en gevoeligheidsanalyses uitvoeren.

Met name in de vroege fase van een project hebben veel opdrachtgevers de behoefte om verschillende richtingen financieel in kaart te brengen; hierbij kan zowel de input, als het gewenste rendement, als de verwachte cash-flow bepalend zijn in de keuzes voor het vervolg. De invoer en resultaten worden in op maat gemaakte managementsamenvattingen inzichtelijk gemaakt.

NEN 2580 CERTIFICAAT

Bij het opstellen van begrotingen is SkaaL altijd bezig met de hoeveelheden van een gebouw. Te allen tijde bepalen wij de gebouwhoeveelheden vanaf het ontwerp van de architect. Deze output kan als basis fungeren voor een eerste NEN 2580 meting, waarmee de efficiëntie van het ontwerp en de haalbaarheid van een businesscase inzichtelijk wordt.

Tijdens diverse ontwerpfasen kan SkaaL metingen opstellen van de Bruto Vloeroppervlaktes (BVO), Gebruiksoppervlaktes (GO) voor woningen en Verhuurbare vloeroppervlaktes (VVO) voor commerciële gebouwen.

SkaaL stelt NEN 2580 meetstaten op conform NEN 2580 en NTA 2581:2011 Hierbij maken we tevens een verdeelstaat van de diverse metingen naar categorieën of functies.

SkaaL zal in 2019 als één van de eerste bureaus gecertificeerd worden op basis van het SKG-IKOB Regelement Erkenning voor oppervlaktebepalingen conform NEN 2580 en NTA 2581:2011. Met deze certificering zijn onze methodiek van werken en meetcertificaten ook extern getoetst aan de kwaliteitseisen.

TENDERS

SkaaL is op meerdere manieren betrokken bij tenders. Voor diverse opdrachtgevers adviseert SkaaL bij het selecteren zowel de adviseurs als de uitvoerende partijen. Daarnaast ondersteunt SkaaL zowel architecten als ontwikkelaars bij tenders.

Voor het selecteren van de juiste architect of andere adviseurs combineren wij onze ervaringen uit andere projecten met het investeringsbudget en ambitieniveau van het onderhavige project.

Voor het selecteren van de juiste aannemer is met name onze kennis van de markt gecombineerd met de kennis van een project een meerwaarde. SkaaL adviseert over de te volgen strategie, stelt een selectieleidraad op, adviseert over mogelijke kandidaten en toetst vervolgens de inschrijfbegrotingen.

Daarnaast reserveert SkaaL altijd ruimte in de planning voor een selectie van tenders voor architecten of ontwikkelaars. Graag helpen we onze partners bij deze intensieve trajecten en doen hierbij vaak op risico mee. Bij veel tenders kan een goede financiële onderbouwing het verschil maken bij een eventuele winst doordat een onderbouwde business case vertrouwen geeft aan de uitvragende partij.

SkaaL B.V.

Koningin Wilhelminaplein 1 – 6e verdieping, 1062 HG Amsterdam

+31 (0)20 800 6608

info@skaal.nl