LEER ONS KENNEN

OVER SKAAL

SkaaL is een bouweconomisch adviesbureau dat zich richt op de advisering van ontwikkelaars, architecten, investeerders, corporaties, overheden, eindgebruikers en ingenieursbureaus gedurende het bouwproces. Hierbij richten we ons naast de bouw- en investeringskosten ook op de opbrengsten, risico’s en proceskant van zowel het ontwerp als de uitvoering.

SkaaL richt zich met name op de complexere woningbouw en utilitaire projecten. Met name in de vroege ontwerpfasen maakt SkaaL het verschil voor onze klanten door mee te sturen in een optimaal ontwerp binnen het beschikbare budget. We zijn met name werkzaam op projecten in de randstad, maar adviseren onze klanten door het hele land.

SkaaL is in 2017 opgericht door Alexander Aksu en Jeroen de Wilde vanuit een overtuiging dat de betrokkenheid bij onze klanten en projecten binnen ons vakgebied het verschil maakt. Naast de kwaliteit van onze dienstverlening zien wij de relatie met onze opdrachtgevers en mede-adviseurs als belangrijkste sleutel tot een succesvol project.

TEAM

SkaaL bestaat uit een team enthousiaste en gemotiveerde mensen met passie voor hun vak. De toewijding en doortastendheid van dit team is kenmerkend en dragen bij aan de optimale advisering aan onze opdrachtgevers.

Objectief, toegankelijk en betrouwbaar weerspiegelt de manier waarop onze teamleden werken. Op ons kantoor in Amsterdam hangt een informele sfeer, waarbij met plezier aan mooie projecten wordt gewerkt.

Wij zijn altijd op zoek naar ambitieuze collega’s, die een aanvulling zijn op ons team. Indien je interesse is gewekt, neem dan gerust contact met ons op!

 

MISSIE

Onze missie is om de ambities van onze klanten te helpen verwezenlijken.

Bij nagenoeg alle bouwprojecten worden belangrijke keuzes gebaseerd op haalbaarheid. Vanuit onze rol proberen we de financiële kaders op een heldere wijze inzichtelijk te maken en oplossingen aan te dragen om de ambities zo dicht mogelijk te benaderen.

Voor SkaaL zijn daarbij vier thema’s cruciaal voor onze manier van werken:

  • De persoonlijke relaties met onze klanten en betrokken stakeholders. Dit vertaalt zich in betrokkenheid bij de vraagstukken van onze klanten, waarbij we ons verantwoordelijk voelen voor het eindresultaat, breed geïnformeerd zijn in zowel het totale proces als alle betrokkenen partijen en vooral samen met enthousiasme en plezier aan projecten werken.
  • Snelheid van handelen. Het aanvoelen van de urgentie of noodzaak tijdens het proces en daardoor de meest vertrouwde adviseur zijn van onze klanten, proactief handelen bij veranderende omstandigheden, klaarstaan bij tussentijdse vragen en lastige vraagstukken niet uit de weg gaan.
  • De kwaliteit van onze dienstverlening. Dit vertaalt zich in eenduidigheid van werken, kennisdeling zowel binnen als buiten het kantoor, het werken in teams van drie om de lange termijn en voortgang te borgen en op continue basis een voorloper te willen zijn binnen ons vakgebied.
  • Overdracht van informatie. De data en adviezen die worden opgebouwd proberen wij op een heldere manier voor onze klanten en betrokken partijen inzichtelijk te maken. Een begroting is meer dan alleen getallen, de informatie achter de getallen is juist veel belangrijker.

VISIE

Onze visie is dat ons vakgebied in een stroomversnelling verandert. SkaaL heeft een aantal kernpunten geïdentificeerd, waar onze organisatie zich de komende jaren zal gaan richten:

  • Bouw en vastgoedsector. Veranderende rol van leveranciers en (onder)aannemers, versnippering van ontwikkelaars, nieuwe financieringsvormen.
  • Digitale technologie. Genereren en opslaan van (kosten)data, ontwikkeling van specifieke software en modellen, uitwisseling van informatie (BIM). Internationaal. Kennis(ontwikkeling) over landsgrenzen heen, partners volgen in het buitenland, internationale investeerders faciliteren, benchmarken van kosten, culturele uitwisseling verrijkt.
  • Nieuwe generaties. De samenleving verandert continu, we willen de behoeften faciliteren, vraag naar meer vrijheid gecombineerd met professionele verantwoordelijkheid, individueel kan hier invulling aan worden gegeven, maar we blijven altijd een team.
  • Toekomst van bouweconomisch advies. Groeiende vraag naar strategische advisering, interactief werken in samengestelde teams, meerwaarde leveren door meer kennis en inzicht te genereren naast de begroting.

Samengevat zullen we bouwen aan duurzame relaties, sector breed, en ons richten op technologische ontwikkelingen, energie steken in internationale samenwerkingen en open staan voor diversiteit. In de kern zullen wij vanuit onze dienstverlening minder tijd gaan besteden aan het meten en begroten en daardoor meer tijd kunnen besteden aan het adviseren van onze klanten.

SkaaL B.V.

Koningin Wilhelminaplein 1 – 6e verdieping, 1062 HG Amsterdam

+31 (0)20 800 6608

info@skaal.nl