UID

Amsterdam

Haut

Amsterdam

Sax Homes

Rotterdam

West Beat

Amsterdam

The Modernist

Rotterdam

3

SkaaL is een bouweconomisch adviesbureau dat zich richt op de advisering van ontwikkelaars, architecten, investeerders, corporaties, overheden, eindgebruikers en ingenieursbureaus gedurende het bouwproces. Hierbij richten we ons op naast de bouw- en investeringskosten ook op de opbrengsten, risico’s en proceskant van het ontwerp en de uitvoering.

SkaaL richt zich met name op de complexere woningbouw en utilitaire projecten. Met name in de vroege ontwerpfasen maakt SkaaL het verschil voor onze klanten door mee te sturen in een optimaal ontwerp binnen het beschikbare budget. We zijn met name werkzaam op projecten in de randstad, maar adviseren onze klanten door het hele land.

SkaaL is in 2017 opgericht door Alexander Aksu en Jeroen de Wilde vanuit een overtuiging dat de betrokkenheid bij onze klanten en projecten binnen ons vakgebied het verschil maakt. Naast de kwaliteit van onze dienstverlening zien wij de relatie met onze opdrachtgevers en mede-adviseurs als belangrijkste sleutel tot een succesvol project.

Als bouweconomisch adviesbureau zijn we betrokken bij veel verschillende projecten tegelijk. Dit levert een grote dynamiek op, waarbij collega’s veel schakelen tussen de projecten. In tegenstelling tot veel andere adviseurs binnen de bouw is de omvang van onze werkzaamheden niet continu tijdens een project, maar verzorg onze aanwezigheid wel een continue doorkijk in de haalbaarheid en het slagen van een project.

Tijdens een ontwerptraject worden we betrokken bij de doelstellingen van onze klanten en adviseren de ontwerpteams, waarna we op piekmomenten complete begrotingen opzetten of (aannemers)begrotingen beoordelen. Vanuit onze rol binnen het ontwerpteam proberen we de gewenste ambities te realiseren, maar waken tegelijkertijd over het budget en de haalbaarheid.

Onze wijze van samenwerken is laagdrempelig, waarbij we kritisch zijn over de vraagstukken die spelen en keuzes die worden gemaakt, maar tegelijkertijd ook snel schakelen indien een project daar om vraagt. Op ons kantoor in Amsterdam hangt een informele sfeer, waarbij we veel plezier met elkaar hebben en enthousiast aan mooie projecten wordt gewerkt.

SkaaL B.V.

Kon. Wilhelminaplein 1, 1062 HG Amsterdam

+31 (0)20 800 6608

info@skaal.nl

round1